Autor: zszil

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

W dniu 25 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Szkoły Branżowej I Stopnia. Podobnie jak przy pożegnaniu maturzystów, w związku z trwającą pandemią i obowiązującymi obostrzeniami, uroczystość miała skromny przebieg. Całość odbyła się na świeżym powietrzu na dziedzińcu przy szkole. W tym roku szkołę kończyli uczniowie z 4 klas: III SW, III FW, III W i III MW.
Na początku głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Helwing, która pożegnała absolwentów i życzyła im powodzenia oraz wielu sukcesów na dalszym etapie ich życia.
W dalszej części nastąpiło uroczyste wręczenie medalu „Złotego Absolwenta”, przyznawanego co roku przez Starostę Powiatu Nowotomyskiego dla najwybitniejszego ucznia. W tym roku tytuł ten uzyskała Estera Borowczak z klasy III SW. Medal wraz z listem gratulacyjnym dla rodziców, wręczyła pani dyrektor. Estera otrzymała również nagrodę książkową za bardzo dobre wyniki w nauce. Natomiast nagrodę ufundowaną przez CECH Rzemiosł Różnych otrzymała Roksana Słoniowska z tej samej klasy III FW. Następnie wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe absolwentom z bardzo dobrymi wynikami w nauce.
Nagrodzono także uczniów, którzy mieli znaczne osiągnięcia sportowe – Weronikę Słoniowską, Esterę Borowczak, Zuzannę Kaczmarek, Aleksandra Bińka, Patryka Chudzińskiego i Tomasza Kowalskiego. Nagrody książkowe wręczył wraz z panią dyrektor, pan Marcin Olekszy. Kiedy oficjalna część zakończenia dobiegła końca, uczniowie wraz z wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać świadectwa ukończenia szkoły.

III MIEJSCE W MISTRZOSTWACH REJONU W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ

10 czerwca 2021 r. w Nowym Tomyślu rozegrany został Finał Mistrzostw Rejonu w Siatkówce Plażowej Chłopców. Reprezentująca naszą szkołę para: Wojtek Wolny i Mikołaj Jarnot rozegrała bardzo dobre zawody zajmując III miejsce w turnieju. Opiekunem naszych siatkarzy był pan Konrad Sroka.

Zarówno Wojtek, jak i Mikołaj to uczniowie pierwszej klasy technikum logistycznego. Liczymy na ich udane starty w kolejnych latach!

KONKURS „WIELKOPOLSKI MISTRZ ORAZ CZELADNIK 2020 ROKU”

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie „Wielkopolski Mistrz oraz Czeladnik 2020 roku”

Termin składania wniosków upływa 14.08.2021r.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem:

https://www.umww.pl/konkurs-wielkopolski-mistrz-oraz-czeladnik-2020-roku

Zachęcamy do udziału !!!

Osiągnięcia sztangistów

Rok szkolny 2020/2021 był rokiem szczególnym ze względu na obostrzenia związane z Covid -19 jednak dla sportowców było to tylko jedno z kolejnych wyzwań , którym musieli sprostać mimo przeciwności uczniowie naszej szkoły, którzy trenują podnoszenie ciężarów w klubie LKS Budowlani – Całus udźwignęli ten ciężar. Regularne treningi mogły się odbywać w ramach systemu sportu młodzieżowego Ministerstwa Sportu.


W październiku 2020 roku na pomoście w Nowym Tomyślu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 15, w tych zawodach trójka naszych uczniów stanęła na podium. w kat 64 zloty medal w grupie dziewcząt zdobyła Paulina Michalska, w kategorii wyżej do 71 kg po brązowy medal sięgnęła Martyna Rosolska, natomiast wśród chłopców w kategorii do 89kg najlepszym w Polsce okazał się Kacper Dziamski.
W kwietniu 2021 roku na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 20, które odbyły się w Zamościu, wystartowała dwójka naszych uczniów. w kategorii do 55 kg Alicja Zawarta zajęła 7 miejsce natomiast w grupie mężczyzn w kat do 61 kg  srebrny medal zdobył Tomasz Kowalski.


Koniec roku szkolnego to nie koniec sportowych przygotowań od 17 czerwca do 30 na zgrupowaniu Kadry Narodowej przebywała Paulina Michalska w COS Giżycko a w terminie 24 czerwca 9 lipca na zgrupowaniu Kadry Narodowej Juniorów do lat 17 w COS OPO Zakopane przebywa Kacper Dziamski wraz z nauczycielem w naszej Szkole a jednocześnie Trenerem Marcinem Lampe razem z  Małgorzatą Myjak ,która przygotowuje się do sierpniowych Mistrzostw Europy, które odbędą się w terminie 20-27 sierpnia w Polsce w Ciechanowie. Zanim to jednak nastąpi cała trójka oraz Martyna Rosolska, wystartują w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych do lat 17, które odbędą się w Biłgoraju.


Wszystkim naszym uczniom życzymy powodzenia w sportowych zmaganiach.

Projekt Czas Zawodowców

Zespół Szkół nr 2 uczestniczy od 2014 roku w projekcie Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska, który jest programem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, którego głównym działaniem jest zadanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Wielkopolsce w aspekcie lepszego dostosowania kompetencji uczniów i uczennic do potrzeb rynku pracy oraz dostosowania kompetencji nauczycieli w zakresie ich lepszego przygotowania do kształcenia uczniów w zawodzie, jak również doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W projekcie przewidziano system powiązanych ze sobą działań:
• realizacja staży lub praktyk,
• realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach na Politechnice Poznańskiej,
• realizacja kursów/studiów/szkoleń/staży pozwalających na nabywanie kwalifikacji lub nabywania kompetencji przez nauczycieli.
Ponadto projekt zakłada rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno – Gospodarczej z udziałem przedsiębiorców, szkół, instytucji oświatowych, samorządów, instytucji pracodawców, np. Cechów Rzemiosła, wspomaganej przez System Zawodowcy, opracowanie i utrzymanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli, wsparcie Cechów Rzemiosła, doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Istotnym zadaniem projektu jest wypracowanie trwałych powiązań pomiędzy szkołą a lokalnymi pracodawcami tak, by możliwa była współpraca pozwalająca na dostosowywanie programów kształcenia do rynku pracy, a także wykorzystywanie możliwości pracodawców w zakresie udostępniania zasobów do kształcenia kadrowych.

Dzięki aktywnemu udziałowi w powyższym projekcie uczniowie naszej szkoły oraz kadra nauczycielska miała możliwość podwyższania własnych kompetencji zawodowych.


Uczniowie naszej szkoły – klasy technikum uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych, chętni uczniowie mieli możliwość odbycia dodatkowych płatnych staży u pracodawców w danym zawodzie, nauczyciele brali udział w kursach, szkoleniach oraz specjalnych warsztatach zawodowych.
Ponadto szkoła otrzymała doposażenie w sprzęt komputerowy składający się z 15 laptopów, które będą niezbędne w nowoczesnych pracowniach zawodowych w naszej szkole.

Koordynatorem projektu po stronie szkoły jest mgr inż. Lidia Dudek.

Projekt realizowany jest w partnerstwie Samorządu Województwa Wielkopolskiego (Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego) i Politechniki Poznańskiej.

Projekt cyfrowa szkoła Wielkopolska 2020

Nowe metody nauczania i uczenia się. Nowoczesne technologie.
Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8.Działanie 8.1.Poddziałanie 8.1.3).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT 4940 nauczycieli i 11680 uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.
W ramach Projektu, realizowanego w ciągu pięciu lat, przewidziano sześć różnych podprojektów edukacyjnych, skierowanych dla szkół ponadpodstawowych: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne (ULI), Akademia Kształcenia Wyprzedzającego (AKW), Klasy Akademickie (KLA), Ligi Przedmiotowe (LP).

W ramach uczestnictwa w projekcie szkoła nasza zyskała rozbudowę infrastruktury IT poprzez:
• Budowę sieci Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych należących do samorządów powiatowych i gminnych umożliwiającą korzystanie z Internetu całej społeczności szkolnej oraz utrzymanie tej sieci przez cały okres realizacji Projektu.
• Wyposażenie pracowni przedmiotowych w 600 szkołach w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć z wykorzystaniem TIK
• Stworzenie aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.
• Umożliwienie wykorzystania systemów wideokonferencyjnych dla potrzeb zdalnego nauczania oraz konferencji dla uczniów i nauczycieli.
• Stworzenie Portalu dla potrzeb umieszczania treści edukacyjnych, z możliwością ich publikowania przez poszczególne szkoły.
• Interaktywne włączenie w regionalną infrastrukturę teletechniczną ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, umożliwiające wymianę informacji, pobieranie przez nauczycieli zasobów edukacyjnych, realizację telekonferencji i wykładów interaktywnych.

W ramach doposażenia Zespół Szkół nr 2 wzbogacił się o 50 nowoczesnych tabletów oraz 2 laptopy do prowadzenia zajęć.

Koordynatorem projektu po stronie szkoły jest mgr inż. Lidia Dudek.

Fotorelacja ze spływu kajakowego

W dniu 23 czerwca 2021 r. uczniowie ZS nr 2 udali się na spływ kajakowy rzeką Obrą. Doskonała pogoda, ciepła woda oraz piękna przyroda okolic Międzyrzecza na długo zapadną w pamięć młodym adeptom kajakarstwa.

Praktyki zagraniczne

Drodzy uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia


Zapraszamy uczniów klas II i III Branżowej Szkoły I Stopnia do udziału w projekcie Kształcenie zawodowe kluczem do przyszłości o numerze 2019-1-PL01-KA102-063990 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Projekt ten zakłada wyjazd grupy 28 uczniów (
Sprzedawca – 9 uczniów; Fryzjer – 10 uczniów; Mechanik Pojazdów Samochodowych – 9 uczniów) na miesięczne praktyki zagraniczne do Hiszpanii. Podział pomiędzy specjalnościami może ulec zmianie w przypadku mniejszej ilości zgłoszeń na daną specjalność.

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w okresie od 21.06.2021 do 09.07.2021 (od poniedziałku do piątku codziennie od godz. 9:00 do godz. 14:00).

Dokumenty proszę składać w „koszulce foliowej” do sekretariatu szkoły.

Zapraszamy do udziału.

Skip to content