Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Zapraszamy na kolejną Akademię Niepodległości

Dnia 30 stycznia 2018 roku ( wtorek) o godz. 16:00 w Auli Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I – Wydziału Zamiejscowego w Nowym Tomyślu odbędą się kolejne wykłady w ramach  „Akademii Niepodległości”. Spotkanie jest zorganizowane prze Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Poznaniu wspólnie z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu (dyr. Elżbieta Helwing), Wyższą Szkołą Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu – Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu ( prodziekan Dominik Handzewniak)  i Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu (prezes Ryszard Tratwal).

 

Gościem Akademii Niepodległości w dniu 30 stycznia 2018 roku będzie  Prof.  dr hab. Piotr Okulewicz wygłosi wykłady na temat:  „Socjalistyczna Irredenta” i „Bojowcy”

 

Profesor jest adiunktem w Zakładzie Najnowszej Historii Polski Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, naukowo zajmuje się historią myśli politycznej okresu międzywojennego, dziejami obozu piłsudczykowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem obozu sanacyjnego w Wielkopolsce, autorem artykułów i publikacji, w tym „Koncepcja międzymorza w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926” oraz „Obóz sanacyjny w województwie poznańskim w latach 1926-1935”.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się również dzieje polskiej muzyki rockowej do 1981 roku.

 

Bibliografia Prof.  dra hab. Piotra Okulewicza ( wybór) :

„Koncepcja „międzymorza” w myśli i praktyce politycznej obozu Józefa Piłsudskiego w latach 1918-1926; Poznań 2001.

Publicyści „Przymierza” wobec problemu niepodległości Ukrainy i Białorusi w okresie rokowań ryskich., [w] Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera. Praca pod redakcją Antoniego Czubińskiego, Piotra Okulewicza, Tomasza Schramma, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002, str. 431-440.

Koncepcja “międzymorza” w ujęciu Włodzimierza Wakara, [w] Artykuły i studia ofiarowane Profesorowi Januszowi Pajewskiemu w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę urodzin pod redakcją naukową Tomasza Schramma, Mazowieckie Studia Humanistyczne, rocznik VIII, 2002, NR 2, str. 209-220.

Koncepcja “międzymorza” jako próba stworzenia strefy bezpieczeństwa między Niemcami a Rosją w okresie międzywojennym [w] O nowy kształt Europy. XX-wieczne koncepcje federalistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji o przyszłości Europy, pod. Red Jerzego Kłoczowskiego i Sławomira Łukasiewicza, Lublin 2003, str.62-75.

Józef Piłsudski. Między apologią a odrzuceniem, [w] Historia – Pamięć – Tożsamość. Postaci upamiętniane przez współczesnych mieszkańców różnych części Europy. Praca pod red. Marii Kujawskiej i Bogumiła Jewsiewickiego, Poznań 2006, s.249 – 262

Pamięć czy historia polskiej kultury popularnej? Rzecz o Czesławie Niemenie. [w] Wiadomości historyczne nr 5 (wrzesień / październik) 2008, s.5-15.

Witkowo w latach 1919 – 1939, [w] Dzieje Witkowa. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera, Poznań 2010, s. 99 – 159

Polityka polska wobec Rosji bolszewickiej w okresie II Rzeczypospolitej, [w] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka. Państwo. Społeczeństwo. Praca zbiorowa pod redakcją Przemysława Hausera i Witolda Mazurczaka, Poznań 2010, s.407 – 421

Symbol pamięci narodowej. Obóz jeniecki w Szczypiornie. [w] Kalisia (Nowa), nr 8-9-10/2007, s.6-8