Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

O szkole

O szkole

Naszym priorytetem jest wszechstronny rozwój osobowości młodego człowieka. Uczymy współdziałania, tolerancji i szacunku dla innych. Kształtujemy środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi właściwych, humanistycznych i patriotycznych postaw. Uwrażliwiamy na potrzeby drugiego człowieka, stawiając sobie za wzór naszego Patrona dra Kazimierza Hołogę. Przywiązujemy dużą wagę do zdobywania przez uczniów szerokiej i wszechstronnej wiedzy, a także do właściwych relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami.