Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Akademia Niepodległości 24 września: KORPUSY I BŁĘKITNA ARMIA • JÓZEF HALLER

Instytut Pamięci Narodowej oraz ZSZiL im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu WSPiA im. Mieszka I w Nowym Tomyślu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Tomyślu zapraszają na wykłady dr. Rafała Sierchuły:
KORPUSY I BŁĘKITNA ARMIA • JÓZEF HALLER

 

Spotkanie odbędzie się 24 września 2018 r. o godz. 16:00 w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, os. Północ 37a (Aula)

 

Generał Józef Haller (1873-1960)-  inspirował artystów, jego czyny odmalowano nie tylko pędzlem, ale stał się także bohaterem licznych pieśni i wierszy. „A zwycięzcom – pieśń Hallera/Wolnym życiem będzie grać!” – pisał Artur Oppman, czy: „Haller nam przewodzi, Polskę oswobodzi”. Z kolei na najsłynniejszym plakacie Stanisława Sawiczewskiego „Wstąp do wojska. Broń Ojczyzny” gen. Józef Haller wzywał do zaciągu do Armii Ochotniczej. Stanął na jej czele w dramatycznym momencie, gdy latem 1920 r. ważyły się losy nie tylko Polski, lecz także cywilizacji łacińskiej zagrożonej bolszewickimi hordami. Wtedy udało się nam uratować dopiero co wskrzeszoną niepodległość, a rola bohatera tego albumu w jej odzyskaniu i utrzymaniu jest nie do przecenienia. Niestety, więcej o jego zasługach potrafią powiedzieć jedynie specjaliści i pasjonaci historii. Album o  Generale , którego współautorem jest dr Rafał Sierchuła – wspólne dzieło Instytutu Pamięci Narodowej i Wojskowego Biura Historycznego im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego – ma za zadanie zmienić ten stan rzeczy i przywrócić błękitnemu generałowi należne miejsce na kartach polskich dziejów. Postać generała Józefa Hallera, jednego z ojców naszej niepodległości, przypominamy w momencie szczególnym – w stulecie zainicjowania czynu zbrojnego Polonii amerykańskiej i powołania z inspiracji Romana Dmowskiego Armii Polskiej we Francji. Jej dowódcą, a tym samym i wodzem naczelnym Wojska Polskiego, uznawanym przez aliantów, został właśnie Haller. Józef Haller to nie tylko legendarna Błękitna Armia, powrót Kresów, historyczne zaślubiny z Bałtykiem czy Armia Ochotnicza w 1920 r., ale całe życie poświęcone Polsce. To także służba parlamentarna w II Rzeczypospolitej, wspieranie jej odbudowy oraz działalność na emigracji po 1939 r. i chrześcijański wymiar świadectwa Hallera.
Wykładowcą w dniu 24 września 2018 r.  będzie dr Rafał Sierchuła:
Ur. w 1968 r. Historyk, dr nauk humanistycznych, współautor wspólnie z Krzysztofem Kaczmarskim, Wojciechem Muszyńskim  albumu:  Generał Józef Haller 1873-1960 ( wydawca IPN 2018)
Ponadto autor, współautor, redaktor i współredaktor publikacji dotyczących historii obozu narodowego, w tym m.in. „Brygada Świętokrzyska NSZ”, „Narodowcy. Myśl polityczna i społeczna obozu narodowego w Polsce w latach 1944-47”, „Obóz narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów”, „Historia Człowieka Myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948).”. Pracownik oddziału poznańskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Autor biogramów, m.in.  w „Wielkiej Księdze Patriotów Polskich”, Powstańcy wielkopolscy„ Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego1918-1919”