Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2016

Tegoroczna XIII edycja „Dnia przedsiębiorczości” odbyła się 20 kwietnia. Wzięło w niej udział 72 uczniów z klas: I TL 1, I TL2, I TM, II TL, II TOR, III TL.

Każdy z uczniów odbył kilkugodzinne praktyki na przydzielonym stanowisku

w jednej z 30 firm, instytucji lub urzędów, pod okiem przydzielonego konsultanta .

Ten ogólnopolski program edukacyjny organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Uczniowie biorąc w nim udział mogą poznać specyfikę wybranego zawodu, zdobyć wiedzę o potrzebnych kwalifikacjach i predyspozycjach, zauważyć

i zrozumieć związki między wykształceniem a karierą zawodową, zapoznać się

z organizacją i zarządzaniem firmą oraz przekonać się o znaczeniu relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

Szkolni koordynatorzy programu, Magdalena Bałuta i Ewa Rękoś, kierują szczególne podziękowania do wszystkich instytucji , firm i urzędów , które przystąpiły do programu i zorganizowały praktyki oraz do wszystkich konsultantów, którzy sprawowali opiekę nad uczniami.

Uczniowie odbyli praktyki m. in. w Powiatowej Komendzie Policji, Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Urzędzie Miejskim, Szpitalu Powiatowym, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Hotelu ATRIUM, w firmach BARTEX,  BMW Pawelec, przedszkolach i wielu przedsiębiorstwach prywatnych.