Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Egzaminy poprawkowe sierpień 2015

26 sierpnia 2015 roku odbędą się egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne według następującego harmonogramu:

EGZAMINY POPRAWKOWE
POPRAWKI PRZEDMIOTOWE
GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU
ETAP PISEMNY
ETAP USTNY
9.00
10.00

POPRAWKI PRZEDMIOTOWE- dotyczą uczniów, którzy otrzymali jedną lub dwie oceny niedostateczne z przedmiotów oraz uczniów nieklasyfikowanych z przedmiotów w roku szkolnym 2014/2015.

Uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do szkoły co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem etapu pisemnego.

Egzamin pisemny odbędzie się w sali numer 13.