Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2020

Ze względu na brak szczegółowych rozwiązań związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych harmonogramy mogą ulec zmianie. Proszę o ich bieżące sprawdzanie.

Harmonogram egzaminu zawodowego Branżowej Szkoły I Stopnia i ZSZ- PRAKTYCZNY

Harmonogram egzaminu zawodowego Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia i ZSZ – PISEMNY

Harmonogram egzaminu zawodowego Technikum-PRAKTYCZNY