Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Historia szkoły