Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

II wojna światowa. Pamiętamy

W dniach od 04 do 08 września 2017 roku nasza biblioteka zorganizowała w Bibliotece Pedagogicznej wystawę  książek  poświęconych II wojnie światowej.  W organizację zaangażowały się Jolanta Adamczewska, Romana Malińska, Aldona Szofer, Karina Flaum. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym powodzeniem wśród uczniów jak i społeczności lokalnej. Biblioteka szkolna mogła pochwalić się najnowszymi pozycjami książkowymi dotyczącymi tej tematyki: albumami, pamiętnikami literaturą obyczajową powstałą w oparciu o dostępne archiwalne źródła i wspomnienia.