Kształcimy młodzież od 50 lat.

Informacja dla absolwentów ZSZ!!!

Informacja dla absolwentów ZSZ!!!

Zapraszamy do ponownego skorzystania z oferty edukacyjnej naszej szkoły. W tym roku można jeszcze zapisać się do Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i po raz ostatni w ciągu dwóch lat  uzyskać świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz  przystąpić do egzaminu dojrzałości.