Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU SESJI ZIMOWEJ 2020

Od dnia 20 marca dostępne są w formie elektronicznej informacje o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020.
Absolwenci naszej szkoły (zgłoszeni do sesji zimowej 2020) proszeni są o kontakt pod adresem mailowym kierownik@zszil.eu celem uzyskania loginu i hasła, aby sprawdzić wyniki egzaminu.
Osoby, które uzyskały wynik negatywny i chcą ponownie podejść do egzaminu w sesji letniej 2020 muszą do dnia 31 marcazłożyć deklarację (druk poniżej). Skan wypełnionej deklaracji należy przesłać na adres kierownik@zszil.eu.

druk deklaracji