Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Inscenizacja rozprawy sądowej.

04.04 uczniowie Klasy III TL wzięli udział w inscenizacji rozprawy sądowej którą samodzielnie przygotowali w języku angielskim.  Klasa została podzielona na oskarżonych , prokuratorów, adwokatów, świadków rozprawy oraz na sędziego i ławę przysięgłych.   Każda strona  przygotowała i wygłosiła w języku angielskim swoją kwestię. Po wysłuchaniu wszystkich stron ława przysięgła ogłosiła werdykt. Uczniowie poprzez inscenizację rozprawy sądowej mogli zapoznać się zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych, powtórzyć sobie słownictwo z zakresu prawa i sądownictwa, a także poćwiczyć wystąpienia publiczne w języku obcym.  Rozprawa wzbudziła wiele emocji, a część uczniów chcąc wcielić się dogłębnie w grane przez siebie postacie przebrała się co sprawiło, że inscenizacja stała się bardziej realna.