Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Kolejne wydarzenia w ramach obchodów NARODOWYCH DNI PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Swoją obecnością zaszczycił nas dzisiaj pracownik Kuratorium Oświaty w Poznaniu dr Krzysztof Błaszczyk.

Założyciel Niezależnego Zrzeszenia Studentów  przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz Uczelnianego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Współorganizator wiecu w śródmieściu Zielonej Góry. Inicjator i współorganizator Strajku Uczelnianego na WSP w dniu 24.11.1981 r.
Członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w latach 1993 -1999.
Autor publikacji książkowych:
-Katyń. Wolsztyńska lista, Wolsztyn 2010.
– Z dziejów organizacji niepodległościowych w Wielkopolsce w latach 1945-1956 / – Wydawnictwo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Wolsztyn im. Stanisława Platera, Wolsztyn 2014. Książka stanowi zaktualizowaną wersję rozprawy doktorskiej, jest wynikiem wieloletnich badań naukowych z najnowszej historii Polski (szczególnie naszego regionu), służy niewątpliwie przywróceniu dobrego imienia ludziom, którzy mieli odwagę zbrojnie przeciwstawić się władzy komunistycznej i za swój wybór walki o niepodległość Polski zostali pohańbieni w sposób najgorszy z możliwych przez komunistyczną służbę bezpieczeństwa – zabici dwukrotnie, raz gdy zadano im śmierć fizyczną, potem gdy raz jeszcze zadano im śmierć cywilną, przez prawie pół wieku odsądzając ich od czci i wiary.

Wygłosił on prelekcję na temat „Organizacji niepodległościowych w powiecie nowotomyskim”.

Drugim równie znakomitym mówcą był dr Zdzisław Kościański – historyk, regionalista, nauczyciel. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 roku na podstawie pracy doktorskiej: Organizacja i działania wojenne samodzielnej kawalerii polskiej w 1939 roku, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Polaka. Od 1993 roku członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu ( do rozwiązania w 1999 roku). W roku akademickim 2003 /2004 i 2010/2011 wykładowca na studiach podyplomowych niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.
Przewodniczący Komisji Historycznej i Archiwalnej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Członek nadzwyczajny Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie oraz członek zwyczajny Koła Krechowiaków w Londynie. Powołany do rady Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie wielkopolskim od  8 listopada 2012 r. ( ciało doradcze Wojewody). Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym kilkunastu książek, m.in. dotyczących zbrodni katyńskiej, monografii Nowego Tomyśla i Grodziska Wielkopolskiego, Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu. Redaktor wielu wydawnictw m.in. kilkunastotomowego Słownika biograficznego uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.