Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Obchody Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. społeczność naszej szkoły uroczyście obchodziła 98 rocznicę odzyskania przez ojczyznę niepodległości. Gościem honorowym, który ciekawie  opowiadał o najnowszych dziejach Polski  był Pan Michał Kasper.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu narodowego grupa uczniów technikum przedstawiła program artystyczny, w którym – obok informacji na temat okoliczności, które przyniosły Polsce upragnioną wolność –  znalazły się recytacje utworów lirycznych K. Przerwy – Tetmajera i E. Słońskiego. Podkreślano ogromne zasługi przywódcy Legionów – Józefa Piłsudskiego i wielu innych wybitnych Polaków. Niestety, radość z własnego państwa nie trwała długo. II wojnę światową Polska okupiła śmiercią 6 milionów obywateli i stratą 40 procent majątku narodowego. Polacy musieli się zmagać z kolejnym systemem totalitarnym – z komunizmem.

Jednym z tych, którzy uczestniczyli w ostatnim etapie walki o niepodległość był nasz Gość – Pan Michał Kasper – emerytowany nauczyciel chemii i matematyki w naszej placówce, który w czasach PRL-u był aktywnym członkiem opozycji demokratycznej, działającym na terenie powiatu nowotomyskiego. W niezwykle ciekawy i przystępny sposób opowiadał m.in. o powstaniu NSZZ Solidarność, o stanie wojennym i swoim internowaniu w zakładzie karnym w Gębarzewie. Dzięki prezentacji multimedialnej towarzyszącej jego opowieści uczniowie mogli przenieść się w czasie i zobaczyć siermiężną peerelowską rzeczywistość – puste półki sklepowe, szare ulice i smutne, zmęczone twarze ludzi.

Na zakończenie przedstawiciele młodzieży wręczyli panu Kasprowi wiązankę kwiatów, dziękując za tę ciekawą i pouczającą opowieść. Nasza utalentowana koleżanka – Lucyna Knop – niezwykle poruszająco wykonała nieformalny hymn Solidarności, pieśń „Mury”.

W przygotowaniu uroczystości brali udział nauczyciele: Jolanta Adamczewska, Małgorzata Dzieżyc i Piotr Kościański.