Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Podsumowanie konkursu plastycznego na plakat „Niezłomni w drodze do Niepodległości”

Organizatorem plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości”  był Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu  oraz Starostwa Powiatowego w  Nowym Tomyślu. Organizatorom tradycyjnie wsparcia logistycznego udzielił Wydział Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu.  W dniu 5 czerwca 2017 roku odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego pt. „Niezłomni w drodze do Niepodległości”.  Na konkurs wpłynęło 48 prac. Jego głównym celem było zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o źródłach tożsamości naszych przodków oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach konspiracji antykomunistycznej . Ponadto – zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.  Wśród licznie przybyłych Gości byli m.in.: gen., bryg. Jan Podhorski, Dyrektor IPN Oddziału w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowotomyskiego Leszek Leśny, Kierownik Publicznej Bibliotek Pedagogicznej w Nowym Tomyślu  Aldona Szofer, radna powiatu nowotomyskiego Genowefa Hreczyńska, przedstawiciele kombatantów RP w Nowym Tomyślu oraz były burmistrz Nowego Tomyśla Henryk Helwing. Pierwsza część spotkania miała miejsce w auli WSPiA, a druga w budynku ZSZiL, gdzie obejrzano wystawę prac plastycznych.
Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:
I grupa – uczniowie szkół podstawowych

I miejsce Jakub Pustkowiak –  Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach
II miejsce Eliza Kaczmarek  –  Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach
III miejsce Natalia Kaczmarek-  Szkoła Podstawowa im. Leonarda Śliwińskiego w Sątopach go w Sątopach
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych
I miejsce Zuzanna Jakubowska – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
II miejsce Wiktor Błachowiak  –  Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
III miejsce Patrycja Pucicka-  Gimnazjum im. Powstańców Wlkp w Borui Kościelnej
Wyróżnienia :
Katarzyna Dziamska – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Olaf Stecki – I Gimnazjum Akademickie w Nowym Tomyślu
Zuzanna Kuryłowicz – Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

III grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce Katarzyna Łukaszewska – Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
II miejsce Adrianna Walentowska  –  Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
III miejsce Aneta Norek – Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu
Wyróżnienia :
Roksana Grzelak -Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
Cezary Jasiński -Zespół Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego w Zbąszyniu
Martyna Bartczak – Zespół Szkół RCKU im.. gen Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

Zwycięzcom serdeczne gratulacje złożyli: gen. Jan Podhorski, dr hab. Rafał Reczek, starosta Ireneusz Kozecki, dyr. ZSZiL Elżbieta Helwing.

Podczas spotkania wystąpili z prelekcją gen bryg. Jan Podhorski oraz dr Zdzisław Kościański. Generał jak wspominał: „ to ojciec nauczył go patriotyzmu”. Jego ojciec – Maksymilian, tak jak wielu Wielkopolan w  I wojnie światowej , walczył w armii niemieckiej. Był ciężko ranny na froncie niemiecko-francuskim, w 1918 r. walczył w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 , otrzymując za męstwo Krzyż Walecznych. W odrodzonej Polsce został komendantem Policji Państwowej w Budzyniu. Natomiast w maju 1926 r. bronił wraz z wielkopolskimi oddziałami policji legalnego rządu prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Generał podkreślał wagę poznawczą konkursu, gdyż  „Ktoś, kto nie uczy się i nie zna historii, nie będzie czuł się Polakiem”.
Stronę organizacyjną wydarzenia zapewnili Jolanta Adamczewska, Piotr i Zdzisław Kościańscy oraz uczniowie.

Biogram gościa specjalnego wydarzenia:
GEN. BRYG. JAN PODHORSKI Ochotnik kampanii 1939 r., brał udział w walkach podczas kampanii 1939 r., był niemieckim jeńcem w Poznaniu, więźniem gestapo w Wolsztynie, w latach 1940–1942 członkiem konspiracji harcerskiej na terenie Koźmina, od 1942 r. przebywał w generalnym Gubernatorstwie, tam zaprzysiężony został do Związku Jaszczurczego, a następnie do Narodowych Sił Zbrojnych. Na terenie Grójca ukończył naukę w tajnym liceum. Brał udział w Powstaniu Warszawskim, w pułku NSZ im. gen. Władysława Sikorskiego. Po kapitulacji został osadzony w stalagu IVb w Muehlberg, który oswobodziły w kwietniu 1945 r. wojska sowieckie. Po powrocie do Polski podjął studia na Wydziale Rolno-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W maju 1946 r. był inicjatorem strajku studenckiego na UP, związanego z wydarzeniami w Krakowie. W grudniu 1946 r. został aresztowany w związku z działalnością w strukturach podziemia antykomunistycznego. Jako członek organizacji Młodzież Wszechpolska został skazany na 7 lat więzienia, w wyniku amnestii wyrok został zmniejszony do lat 3. Karę więzienia odbył w zakładzie karnym we Wronkach. W okresie PRL, ukończył studia wyższe, pracował w spółdzielczości. Od 1993 do 2013 r. był prezesem Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Jest członkiem Prezydium Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Poznaniu, wiceprezesem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ. Generał Jan Podhorski od wielu lat prowadzi aktywną działalność edukacyjną na terenie całej Polski. Jest jednym z honorowych patronów, odbywających się od 2012 r., uroczystości związanych z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Swoimi działaniami, wiedzą i dokumentami ze swojego archiwum wspiera badania naukowe i projekty edukacyjne m.in. Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Muzeum Powstania Warszawskiego. Generał Jan Podhorski, współtworzył scenariusz wystawy IPN dotyczącej strajku studenckiego w Poznaniu w 1946 r., umożliwił sporządzenie kilkugodzinnej notacji na temat swojej działalności konspiracyjnej w latach 1939–1956, udostępnił nieodpłatnie IPN zbiór unikalnych fotografii dotyczących Powstania Warszawskiego. Dzięki współpracy z gen. Podhorskim, możliwe było opublikowanie przez poznański Oddział IPN szeregu artykułów naukowych na temat Pułku NSZ im. gen. W. Sikorskiego w Powstaniu Warszawskim. Efektem tej współpracy było również, zaproszenie pracownika poznańskiego Oddziału IPN do opublikowania wstępu do jednej z książek wspomnieniowych wydanych przez gen. Jana Podhorskiego.