Kształcimy młodzież od 50 lat.

Praktyki i Laboratoria

Praktyki i Laboratoria

1. Regulamin praktyk zawodowych więcej
2. Praktyka zawodowa – dokumenty dla ucznia:
a) dzienniczek praktyk zawodowych więcej
b) zaświadczenie z odbycia praktyki zawodowej więcej
3. Praktyka zawodowa – terminarz więcej
4.Regulamin praktyk w laboratoriach więcej