Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Prelegenci w ZSZiL im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

Prelegenci w  ZSZiL im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu

HENRYK LUDWIK CZARNECKI – ps. „WIKTOR” – „WICHER” ur. 25 sierpnia 1936 roku w Toruniu. Członek po akowskiej organizacji młodzieżowej „PYTON” ; d-ca dywersyjnej organizacji „MŁODA POLSKA” działającej na terenie Torunia w okresie 1952 – 1954. Skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy na sesji wyjazdowej w Toruniu na 5 lat więzienia. Więzień PUBP w Toruniu, Bydgoszczy, Jaworzna i Sztumu. Od 1957 r. mieszkaniec Poznania obecnie Jastrzębska Starego w gminie Nowy Tomyśl. Członek Konfederacji Polski Niepodległej oraz NSZZ „Solidarność”; ZMWP ”JAWORZNIACY” O/ Warszawa; Komisji Historycznej ZWPOS O/Wielkopolska; Sądu Koleżeńskiego SZżAK O/Wielkopolska; Członek OKBZPNP w Poznaniu w latach 1992 – 1999. Autor opracowania ”Informator o dokumentach sądowo – więziennych z lat 1944 -1956” – wyd. OKBZPNP – Poznań 1993 r. Autor i moderator kilku tematycznych stron internetowych

Z uwagi na niemożność dotarcia prelegenta Pana Henryka Czarneckiego na wykład  w ZSZiL zostanie on przedstawiony młodzieży przez dra Zdzisława Kościańskiego (Członka Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu w latach 1993 -1999).

dr Zdzisław Kościański (ur. 1958), historyk, regionalista, nauczyciel dyplomowany, ekspert MEN w zakresie awansu zawodowego.

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1982). Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 2000 roku na podstawie pracy doktorskiej: Organizacja i działania wojenne samodzielnej kawalerii polskiej w 1939 roku, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Polaka. W 2009 roku ukazała się jego książka: Organizacja i działania wojenne samodzielnej kawalerii polskiej w 1939 roku. Wybrane przykłady działań bojowych samodzielnej kawalerii polskiej w 1939 roku, która jest skróconą wersją rozprawy doktorskiej, uzupełnioną o najnowszą literaturę..

Początkowo od 2 września 1983 roku pracował jako nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyślu. Podjął wtedy współpracę z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Nowym Tomyślu, gdzie inicjował sesje historyczne oraz współorganizował wystawy, m.in. poświecone lokacji miasta w 1986 roku.   W latach 1990-2008  związany z poznańskim Kuratorium Oświaty ( Dyrektor delegatury w Nowym Tomyślu, Kierownik oddziału zamiejscowego, wizytator szkolnictwa publicznego i niepublicznego, odpowiedzialny za wychowanie patriotyczne na szczeblu KO ). Uzyskał szereg uprawnień z zakresu nadzoru pedagogicznego, 1 i 2 stopnia specjalizacji zawodowej z historii oraz 3 stopnia specjalizacji zawodowej z organizacji i zarządzania oświatą. Inicjował na początku lat 90-tych współpracę oświatową z Norwegią i Francją. Od 1993 roku członek Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu ( do rozwiązania w 1999 roku). W roku akademickim 2003 /2004 i 2010/2011 wykładowca na studiach podyplomowych niestacjonarnych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie na kierunku historia i bezpieczeństwo. 

Przewodniczący Komisji Historycznej i Archiwalnej Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Członek nadzwyczajny Instytutu im. gen. Stefana „Grota” Roweckiego w Lesznie oraz członek zwyczajny Koła Krechowiaków w Londynie. Powołany do rady Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy wojewodzie wielkopolskim od  8 listopada 2012 r. ( ciało doradcze Wojewody). Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym kilkunastu książek, m.in. dotyczących zbrodni katyńskiej, monografii Nowego Tomyśla i Grodziska Wielkopolskiego, Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu. Redaktor wielu wydawnictw m.in. kilkunastotomowego Słownika biograficznego uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.

Publikuje od 1982 roku artykuły historyczne  związane z powiatem nowotomyskim m.in. od początku istnienia „Wiadomości Nowotomyskich” czy obecnie  „Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego”. Zaprojektował herb gminy Kuślin, tablice pamiątkową na budynku Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu, zgromadził informacje dla upamiętnienia pomordowanych na pomnikach poświęconych zbrodni katyńskiej, m.in. w Nowym Tomyślu. Inicjator wielu sesji naukowych i popularnonaukowych; moderator licznych wystaw. Inicjator – wspólnie z Andrzejem Ben Berytem, Marią Kaniecką- Kosterą  oraz współorganizator w latach 2005 -2007 wojewódzkich obchodów „Dni Pamięci o Holokauście i przeciwdziałaniu zbrodniom przeciw ludzkości” w Zbąszyniu.