Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

REKRUTACJA 2020

Informujemy, że w związku ze zmianą harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, przesunięciu ulegną terminy składania dokumentów rekrutacyjnych. Od 15 czerwca zostanie włączona możliwość wypełniania wniosku elektronicznego, do którego link znajdzie się na stronie szkoły. O zasadach składania papierowej wersji wniosku będziemy informować w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje znajdują się w komunikacie MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-2020-2021