Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu „Niezłomni w drodze do Niepodległości 1918-1922 ”

KONKURS PLASTYCZNY „Niezłomni w drodze do Niepodległości 1918-1922 ”

Zbliżająca się w tym roku 100. rocznica odzyskania niepodległości dała  impuls do organizacji kolejnego powiatowego konkursu plastycznego. Od 1795 roku na drodze walki o odrodzenie stawały kolejne pokolenia Polaków, ich marzenie spełniło się po 123 latach zaborów.

Organizatorem konkursu „Niezłomni w drodze do Niepodległości 1918-1922”  byli Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyślu oraz Starostwa Powiatowego  w Nowym Tomyślu.

Gośćmi  specjalnymi byli generał brygady Jan Podhorski, wicekurator oświaty dr Krzysztof Błaszczyk,  dr hab. Rafał Reczek Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz inni zaproszeni goście.

Do uczestnictwa w konkursie zaprosiliśmy uczniów wszystkich typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Ogółem otrzymaliśmy ponad 30 prac.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w 4  kategoriach, następującym osobom:

 

1. kategoria – uczniowie szkół podstawowych , dzieci z klas 1-3

I miejsce Zuzanna Adamczewska –  Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym

II miejsce Alicja Zborała–  I Akademicka Szkoła Podstawowa w Nowym Tomyślu

III miejsce Wawrzyniec Matula-  Szkoła Podstawowa w Jastrzębsku Starym

 

2. kategoria – uczniowie szkół szkoły podstawowe, dzieci z klas 4-6

I miejsce Kacper Kubiak -Szkoła Podstawowa z Opalenicy

II miejsce Emilia Kałek -Szkoła Podstawowa w Urbanowie

III miejsce Emilia Krawczyk –Szkoła Podstawowa w Urbanowie

 

3.kategoria uczniowie szkół gimnazjalnych

I miejsce – Aleksandra Kubiak  – Gimnazjum w Nowym Tomyślu

II miejsce –Wiktor Błachowiak – Gimnazjum w Nowym Tomyślu

III miejsce – Jakub Adamczewski – Gimnazjum w Nowym Tomyślu

Wyróżnienie  dla Alicji Czaprańskiej –Zespół Szkół Podstawowych w Miedzichowie

 

4. kategoria szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Weronika Laufer –ZSZiL w Nowym Tomyślu

II miejsce – Hanna Fornalik Zespół Szkół nr 2 im. Staszica w Nowym Tomyślu

III miejsce –Joanna Borowiak Zespół Szkół RCKU w Trzciance

Wyróżnienie : Marta Libera Zespół Szkół RCKU w Trzciance

Kamil Siudej ZSZiL w Nowym Tomyślu

Zwycięzcom serdeczne gratulacje złożyli: gen. Jan Podhorski, dr hab. Rafał Reczek, Wicekurator Oświaty – Krzysztof Błaszczyk, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, dyr. ZSZiL Elżbieta Helwing.

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji przedsięwzięcia nauczycielom ZSZiL Jolancie Adamczewskiej i Piotrowi Kościańskiemu wraz z uczniami.

 

życiorys Gościa Specjalnego Pana Generała Jana Podhorskiego :

Generał Brygady Jan Podhorski ps. “Zygzak” urodził się 21 czerwca 1921 roku w Budzyniu w powiecie chodzieskim.
W sierpniu 1939 roku jako harcerz i członek Przysposobienia Wojskowego zgłosił się ochotniczo do oddziałów Obrony Narodowej „Opalenica” i uczestniczył w akcji internowania Niemców. Brał udział w kampanii wrześniowej i 17 września 1939 roku został wzięty do niemieckiej niewoli pod Sannikami, zwolniony w grudniu 1939 roku. Krótko później aresztowany i więziony przez Gestapo w Wolsztynie, z którego uciekł do Koźmina Wlkp. W styczniu 1940 r. złożył przysięgę konspiracyjną w organizacji harcerskiej „Orły” i do marca 1942 r. brał udział w małym sabotażu i działaniach propagandowych. W obawie przed aresztowaniem zbiegł z Wielkopolski do Generalnego Gubernatorstwa. W kwietniu 1942 r. został zaprzysiężony do Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy przez Henryka Dutkowskiego „Harrego” i Jana Dutkowskiego „Ksawerego” i oddelegowany do Skierniewic. W 1943 r. ukończył konspiracyjne liceum i zdał maturę. Równocześnie odbył kurs w podchorążówce Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w Warszawie.
W Powstaniu Warszawskim walczył w Pułku NSZ im. gen. W. Sikorskiego jako dowódca drużyny szturmowej. Po rozwiązaniu oddziału został przekazany do dyspozycji dowódcy odcinka „Miłosz”, na którym walczył we wrześniu 1944 w kompanii „Ziuk”. Po kapitulacji powstania służył w składzie kompanii osłonowej „A” por. „Kulawego”, wchodzącej w skład batalionu ewakuacyjno – osłonowego, nadzorującego wyjście powstańców i ludności cywilnej z Warszawy. Do maja 1945 roku przebywał w niewoli niemieckiej w stalagu IV B Muhlenberg w Zeithain nad Łabą.
W październiku 1945 rozpoczął studia na Wydziale Rolno – Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego (UP). W maju 1946 r. był jednym z organizatorów manifestacji solidarności poznańskich studentów. Za działalność w organizacji Młodzież Wszechpolska został zaaresztowany w grudniu 1946 r., skazany na 3 lata i więziony we Wronkach. Po odbyciu wyroku w latach 1953-1956 studiował zaocznie na Wydziale Prawa UP. W 1956 r. zniesiono karę relegowania i powrócił na studia dzienne, które ukończył w 1959 r.
Od czerwca 1993 r. do 2012 r. był prezesem Okręgu Wielkopolska Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu. Obecnie jest członkiem głównych władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (ZŻ NSZ) w Warszawie – wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej ZŻ NSZ. Od 2013 roku jest patronem honorowym i osobą wspierającą Społeczny Komitet Upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu, oraz patronem honorowym uroczystości 1 marca – Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu. Patronuje konkursowi historycznemu o „Żołnierzach Podziemia Niepodległościowego”. Jest również nadal aktywnym członkiem Rady Kombatanckiej i w Związku Powstańców Warszawskich.
Pomimo dostojnego wieku, pan generał Jan Podhorski ps. „Zygzak” jest osobą niezmiennie aktywną i zaangażowaną w działania społeczne oraz edukacyjne. Nadal zajmuje się upamiętnianiem przeszłości publikując wspomnienia, wydawane również w formie książkowej. Chętnie udziela prelekcji historycznych, spotyka się z młodzieżą, bierze udział w programach telewizyjnych i radiowych.
Generał Jan Podhorski posiada szereg wyróżnień i odznaczeń państwowych.