Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Samorząd szkolny

Samorząd szkolny

Kornelia Urbanowicz – przewodnicząca

Natalia Kulus – skarbnik

Szymon Lisiak – zastępca przewodniczącego

Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu, ma za zadanie kształtować twórczą atmosferę szkoły, sprzyjającą działaniom zespołowym i poszerzaniu zainteresowań uczniów. Integruje społeczność uczniowską, a także pozwala jej na aktywne włączenie się do realizacji założeń planu wychowawczego szkoły. Samorząd organizuje działalność kulturalno – oświatową,  a także rozrywkową, we współpracy z wychowawcami klas i w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. Samorząd podejmuje różnorakie inicjatywy w zakresie wewnętrznej organizacji życia szkolnego, a także dba o dobre imię szkoły, kultywowanie jej tradycji i reprezentowanie jej w kontaktach pozaszkolnych. Działalność Samorządu przejawia się w organizacji różnorakich imprez okolicznościowych, związanych ze świętami szkolnymi bądź państwowymi. Są to m. in. obchody Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Patrona. Poza tym Samorząd Szkolny angażuje się w obchody Świąt Bożego Narodzenia i obchody Rocznicy Śmierci Jana Pawła II. Organizuje również Dzień Zakochanych, Konkurs Klas z okazji Pierwszego Dnia Wiosny,
a także pomaga przy Dniu Sportu, Drzwiach Otwartych, Targach Edukacyjnych i w Akcji „Sprzątanie Świata”. Ponadto do zadań Samorządu należy przygotowanie wyborów do nowego Samorządu, organizacja konkursów plastycznych, przygotowywanie życzeń, dekoracji i upominków okolicznościowych, a także plakatów informacyjnych. Samorząd dba również o gazetki na korytarzach i aktywnie włącza się w równego rodzaju akcje charytatywne.