Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Gimnazjalisto- ważna informacja- elektroniczny nabór do szkół ponagimnazjalnych

Drodzy Gimnazjaliści.

Za pomocą strony www.powiatnowotomyski.edu.com.pl/Kandydat będziecie mogli poznać szczegółową ofertę naszej szkoły oraz wypełnić wniosek o przyjęcie do niej oraz sprawdzić wyniki rekrutacji. Udostępnienie systemu nastąpi od dnia 06.05.2015 r. (rejestracja od 11.05.2015 r.). Szczegółowa informacja dostępna będzie również na stronie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu www.powiatnowotomyski.pl

Etapy założenia konta:

  1. Załóż konto na stronie www.powiatnowotomyski.edu.com.pl./Kandydat
  2. Aby zgłosić kandydaturę należy uzupełnić dane wymagane w kolejnych krokach:
  1. informacje – należy podać informacje o swoim gimnazjum oraz preferowanych językach obcych
  2. dane osobowe
  3. dane rodziców
  4. preferencje – wybór preferencji jest kluczowym momentem rejestracji. Pamiętaj, że możesz wybrać co najwyżej 3 szkoły, ale dowolną liczbę oddziałów. Należy wybrać co najmniej jedną preferencje. Uporządkuj oddziały w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
  5. wydrukuj wniosek

 

WYDRUKOWANE I PODPISANE PODANIE PRZEZ JEDNEGO Z RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH NALEŻY DOPSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU DO DNIA 02 CZERWCA 2015 ROKU DO GODZINY 15:00

 

Harmonogram rekrutacji

L.p. Czynność Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 Rejestracja kandydatów w systemie, wprowadzanie ich danych.   11.05.2015  02.06.2015 15:00
2 Wybór preferencji przez kandydatów.
3 Składanie podań przez kandydatów w szkołach pierwszego wyboru.
4 Ewentualna zmiana preferencji kandydatów. 11.06.2015 24.06.2015 15:00
5 Wprowadzanie przez kandydatów danych o ocenach końcoworocznych, wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru. 26.06.2015     30.06.2015 15:00
6 Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia (kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego) do szkół pierwszego wyboru.
7 Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia. (zapoznanie się z wynikami naboru). 03.07.2015 13:00
8 Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 03.07.201513:00 07.07.201513:00
9 Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc. 08.07.2015 13:00
10 Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej. 09.07.2015 08:00 28.08.2015 14:00
11 Publikacja wyników rekrutacji uzupełniającej. 28.08.201515:00