Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

Informujemy, że od 28.03.2020  rozpoczynamy zdalne nauczanie, co oznacza kontakt z nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego. Prosimy o obieranie loginów i haseł do Librusa telefonicznie 
(szkoła- 614421102 lub opiekunowie grup) lub drogą mailową.