Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej uczennicy

17 grudnia 2019 roku w auli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020. Wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody z rąk Wielkopolskiej Kurator pani Elżbiety Leszczyńskiej oraz od Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie pana Tadeusza Waczyńskiego. Wśród stypendystów znalazła się po raz kolejny uczennica naszej szkoły – Natalia Piątek z klasy III TL1 Technikum Logistycznego. Niestety ze względu na odbywane w tym czasie praktyki zawodowe we Włoszech w mieście Bolonia, Natalia nie mogła być obecna na uroczystości. W jej imieniu nagrody odbierał wychowawca klasy III TL1 pan Marcin Olekszy. Obecny na uroczystości był także wicedyrektor szkoły pan Adam Polański.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Jest ono przyznawane na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.