Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Transplantacja-jestem na TAK!

W dniu 15.02.2017r.odbył się cykl spotkań edukacyjnych pod hasłem ,,Transplantacja-jestem na Tak”. Spotkanie poprowadziła Pani Hanna  Ciembka, osoba po dwukrotnym przeszczepie wątroby, aktywnie wspierająca  kampanię na rzecz transplantacji.
Uczniowie mieli okazję wysłuchać wykładu w którym aktywnie uczestniczyli zadając dociekliwe pytania. Pani Hania opowiedziała o narządach, które mogą zostać przeszczepione, procesie przeszczepiania narządów, szczegółach związanych z przygotowaniem transplantacji oraz o historii swojej choroby i drugim życiu, które otrzymała dzięki dobremu sercu obcych ludzi.
Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką przeszczepiania narządów. Zadawali całe mnóstwo pytań dotyczących transplantacji. Warto podkreślić, że wszyscy pełnoletni uczestnicy prelekcji wypełnili oświadczenie woli, by móc ratować  życie innych.