Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA STYPENDIÓW PREZESA RADY MINISTRÓW DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW

30 listopada 2016 r. o godzinie 10.30 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą, w danej szkole, średnią ocen. Wyróżnienie przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły i wypłacane jest ono ze środków budżetu państwa.
W roku szkolnym 2015/2016, wśród wyróżnionych uczniów znalazła się uczennica naszej szkoły Weronika Woźna z klasy 2TL 1.
Znakomitych wyników pogratulowali najlepszym wielkopolskim uczniom Wojewoda Wielkopolski oraz Wielkopolski Kurator Oświaty. Obok gratulacji dla Stypendystów znalazły się również podziękowania dla nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są współtwórcami sukcesów młodych ludzi.