Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Wyjazd klasy III S do Ośrodka Egzaminacyjnego w Grodzisku Wlkp.

15 maja 2015 r. uczniowie klasy III S pod opieką wychowawczyni p. Ilony Korol i p. Ewy Rękoś wyjechali do Ośrodka Egzaminacyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp., w którym za kilkanaście dni będą zdawali etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca. Mieli możliwość zapoznania się z organizacją i wyposażeniem stanowisk egzaminacyjnych, poćwiczyć pracę na urządzeniach, zapoznać się z instrukcjami obsługi.