Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

WYJŚCIA INTEGRACYJNE DO WIGWAMU DLA KLAS PIERWSZYCH

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, w połowie września odbyły się wyjścia integracyjne dla klas pierwszych.  Specyfika tych wycieczek pomaga naszej młodzieży lepiej się poznać oraz nawiązać bliższe relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami na gruncie pozaszkolnym. Ponadto wyjścia integracyjne wytwarzają poczucie wspólnoty i przynależności do społeczności klasowej i szkolnej.

W tym roku do wigwamu „Piramida”, wraz z wychowawcami, wybrały się nowe klasy pierwsze Technikum – I TL1 i I TL2 oraz Szkoły Branżowej I Stopnia – I MW, I W, I FW i I SW.

Wychowawcy przygotowali dla swoich podopiecznych zabawy integracyjne. Nie zabrakło także tradycyjnego pieczenia kiełbasek przy ognisku,  wspólnych gier sportowych na świeżym powietrzu oraz spędzania miło czasu przy ulubionej muzyce.