Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

WYNIKI REKRUTACJI 2020

Do 18 sierpnia do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach testów ósmoklasisty.
Termin badań lekarskich dla kandydatów to technikum mechatronicznego pojawi się na stronie szkoły.

PUBLIKUJEMY LISTY KANDYDATÓW: