Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

Młodzież naszej szkoły ma możliwość rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań w następujących kołach:

  • Koło Plastyczne
  • Szkolne Koło Sportowe
  • Motyli Wolontariat
  • Chór szkolny
  • Młodzieżowe Koło Historyczne