Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Aktualności

Zapraszamy ósmoklasistów!

Zapraszamy ósmoklasistów do zapoznania się z filmem promującym nasza szkołę.

WYBIERZ HOŁOGĘ!