Kształcimy młodzież od ponad 75 lat.

Zasady rekrutacji do technikum

Zasady rekrutacji do technikum

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie Zespołu Szkół nr 2  w Nowym Tomyślu lub przesyłają je (wniosek o przyjęcie do szkoły i podanie) za pomocą poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: sekretariat@zszil.eu .. Dokumenty wymagane przy ubieganiu się do Technikum w Nowym Tomyślu:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły -wydruk z systemu rekrutacji elektronicznej (w przypadku przesyłania wniosku drogą  elektroniczną, musi on być podpisany przez kandydata i rodzica),
  • podanie (na druku wydanym przez sekretariat szkoły lub pobranym ze strony internetowej szkoły),
  • 2 fotografie (podpisane),
  • kartę zdrowia ucznia
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Profil/
specjalność/
rozszerzenie
Informacja o profilu/kierunku kształcenia Języki obce Punktowany przedmiot wskazany przez szkolną komisję rekrutacyjną
TECHNIK MECHATRONIK
fizyka/matematyka
Projektuje i wytwarza części oraz zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Serwisuje urządzenia przemysłowe i linie produkcyjne. Ma możliwość podwyższenia kwalifikacji na wyższych uczelniach na kierunkach: mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika i budowa maszyn.język angielski
język niemiecki
informatyka język obcy
TECHNIK REKLAMY
język obcy
Absolwent tego kierunku pozyskuje klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, dobiera metody prowadzenia badań rynkowych
i reklamowych oraz środków i nośników reklamy, dostosowuje różnorodne technik reklamowe, organizuje działania promocyjne i wystawiennicze przedsiębiorstwa
język angielski
język niemiecki
informatyka
język obcy
TECHNIK LOGISTYK
geografia
Zadaniem logistyka jest planowanie, realizowanie i kontrolowanie w obrębie transportu i spedycji krajowej oraz międzynarodowej. język angielski
język niemiecki
geografia
język obcy

Dokumenty należy złożyć w obwolutach foliowych.

Kandydat do klasy pierwszej technikum zostanie przyjęty, jeśli w wyniku rekrutacji zdobędzie minium 60 punktów.