Kształcimy młodzież od 50 lat.

Technikum

Technikum

TECHNIK MECHATRONIK

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

TECHNIK LOGISTYK