BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła I stopnia

Dobry fach to szansa na satysfakcjonującą pracę. Teoretyczna nauka
zawodu odbywa się w szkole, a praktyczna w zakładach pracy.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować

w różnych zawodach między innymi:

  • fryzjer
  • sprzedawca
  • kucharz
  • magazynier logistyk
  • mechatronik
  • mechanik pojazdów samochodowych a także: fotograf, ślusarz, elektryk, piekarz, cukiernik, stolarz, wędliniarz, krawiec, tapicer, ogrodnik, murarz – tynkarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, cieśla, dekarz, blacharz, blacharz samochodowy, lakiernik, monter- elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator obrabiarek skrawających i inne zawody zgodne z zainteresowaniami uczniów

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który  posiada świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.
Kształcenie ogólne odbywa się w szkole, zawodowe teoretyczne w szkole lub w Centrum Kształcenia Zawodowego, a kształcenie zawodowe praktyczne tzw. praktyczna nauka zawodu u wybranych pracodawców.
Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia w wybranej przez siebie placówce, która prowadzi ten poziom nauczania.
Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II Stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.
Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę w Branżowej Szkole II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Tomyśl, począwszy od klasy drugiej.

Galeria

Skip to content