Szkoła dla Dorosłych-przez naukę po pracę

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to propozycja skierowana do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Nauka w liceum trwa 3 lata, bowiem słuchacze mają klasę I LO zaliczoną na podstawie świadectwa ukończenia szkoły wcześniejszej. Zajęcia odbywają  się w systemie zaocznym ( sobota i niedziela , dwa razy w miesiącu), co pozwala łączyć obowiązki szkolne z pracą zawodową. Po ukończeniu każdego z sześciu semestrów słuchacz musi przystąpić do egzaminów ustnych ze wszystkich przedmiotów oraz pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wyznacza na początku etapu edukacyjnego dwa przedmioty z rozszerzonym programem nauczania.

  • Harmonogram zajęć dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

REKRUTACJA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content