Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

NOWOTOMYSKIE OBCHODY PAMIĘCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH- BOHATERÓW NIEZŁOMNYCH”

20 lutego 2017

 

 

NOWOTOMYSKIE

OBCHODY PAMIĘCI

„ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH- BOHATERÓW NIEZŁOMNYCH”

 

pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu oraz Starosty Nowotomyskiego 

(NOWY TOMYŚL 2017)

Na terenie powiatu nowotomyskiego  Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami zbrojnego podziemia antykomunistycznego oraz poakowskiej konspiracji młodzieżowej. Nie godząc się na narzucony Polsce system komunistyczny, uznawani byli za wrogów, określani mianem bandytów, więzieni i torturowani przez Urząd Bezpieczeństwa PRL, często skrytobójczo mordowani. Stopniowo przywracana jest wśród społeczeństwa pamięć     o tamtych dniach. Także i nasze kilkuletnie działania wpisują się w tą pracę.

 

22 LUTEGO 2017 r. (ŚRODA)

 

Godz. 10.00-12.00  Aula WSPiA w Nowym Tomyślu – Sesja popularno – naukowa: „Niezłomni w drodze  do Niepodległości”- referaty: dr Rafał Reczek ( Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu),  mgr Rafał Kościański (Naczelnik  Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu ) , inż. Janusz Niemiec ( syn mjr Antoniego Żubryda).

Ogłoszenie konkursu plastycznego: „Niezłomni w drodze do Niepodległości”- mgr Elżbieta Helwing (dyr. ZSZiL im. dra K. Hołogi).

Godz. 12.00  ZSZil im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu: Otwarcie wystawy –„Sowieckie piekło 1939 -1956 „  (IPN Oddział w Poznaniu ).Wystawa czynna do 27 lutego 2017 r.

Gościmy prelegentów:

  1. Dr Rafał Reczek

Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu

Urodził się w 1974 roku w Grodzisku Wielkopolskim. W roku 2000 ukończył studia na kierunku historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2006. Swoje kwalifikacje wykorzystuje jako autor i redaktor publikacji książkowych oraz autor i współautor artykułów z zakresu archiwistyki   i historii dotyczącej najnowszych dziejów Polski. Uczestniczy w konferencjach naukowych podejmując zagadnienia poruszające problematykę prowadzonych przez niego badań. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach poruszających kwestie regionalne w okresie Polski ludowej, m.in. stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce oraz kształtowaniu się relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Wielkopolsce. W Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu pracuje od roku 2001.

 

  1. Mgr Rafał Kościański – Naczelnik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, urodził się w 1977 roku w Kościanie. W roku 2001 ukończył studia na kierunku historia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego roku pracuje w pionie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, a od 2007 r. kieruje Oddziałowym Biurem Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów. Uczestnicy w pracach związanych z badaniem działalności organów bezpieczeństwa państwa w woj. poznańskim, przygotowując na ten temat artykuły  naukowe i popularno-naukowe.

 

  1. 3. Janusz Niemiec, właśc. Janusz Żubryd (ur. 22 października 1941 w Sanoku) – inżynier, specjalista odlewnictwa, działacz społeczny, syn Antoniego i Janiny Żubrydów. Jako dziecko dwukrotnie więziony przez władze komunistyczne, po latach określony jako „najmłodszy więzień Polski Ludowej”. Oddział Żubryda był najaktywniejszym polskim zgrupowaniem antykomunistycznej partyzantki w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. Poparcie udzielane mu przez miejscową ludność dobitnie pokazuje, po czyjej stronie stały wówczas sympatie bieszczadzkich Polaków. Pan Janusz Niemiec przypomina  na spotkaniach w całym kraju historię swoich rodziców i swego dzieciństwa.
  2. Wystawa Prezentacja wystawy „Sowieckie Piekło 1939–1956” – Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dr. K. Hołogi zapraszają na wystawę „Sowieckie Piekło 1939–1956”.

Wystawa stanowi zwieńczenie dwuletniego projektu edukacyjnego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Poznaniu poświęconego tematyce sybirackiej. Dotyczy jednej z wielu „białych plam” naszych najnowszych dziejów – tragedii Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją sowiecką w 1939 r. Przedstawia losy setek tysięcy obywateli więzionych, deportowanych i zamordowanych przez machinę systemu komunistycznego.

Ekspozycja ma niejako dwie warstwy. Na pierwszą składają się ogólne komentarze historyków, na drugą – wstrząsające relacje osób przeżywających sowieckie piekło. Materiały prezentowane na wystawie pochodzą m. in. z amerykańskiego Instytutu Hoovera. Tam właśnie trafiły ankiety rozprowadzane wśród polskich zesłańców po podpisaniu układu Sikorski-Majski. W ZSRR zaczęła się formować armia Andersa, w chwilę potem odkryto zbrodnię katyńską. Pomiędzy tymi wydarzeniami był krótki czas odwilży, wówczas mogły powstać te unikatowe dokumenty. Na wystawie przeważają materiały poświęcone łagrom. Autorzy nie ograniczyli się jednak do prezentacji wyłącznie tego obszaru sowieckiego piekła. Wystawa ma dwa zasadnicze wątki: katyński, czyli dotyczący losów polskich oficerów wojska i policji, pomordowanych przez Sowietów oraz obozowy, dotyczący setek tysięcy obywateli naszego kraju deportowanych w latach 1940-41. Od inwazji ZSRR na Polskę, przechodzimy do wywózek i wydarzeń roku 1956, kiedy to do Polski zaczęli wracać zesłańcy. Ekspozycja to historia mordów, wysiedleń, zsyłek, łagrów.  Przejmujące są zdjęcia dzieci-sierot, więźniów, zesłańców. Tablice z reprodukcjami fotografii, plakatów i dokumentów opatrzone są nie tylko podpisami informacyjnymi na temat obozów Archipelagu Gułag i losów Polaków, którzy do nich trafili, ale też cytatami z przepojonych bólem listów do bliskich. Blisko Ałtaju. Czwarty raz stąd piszę. Bóg tylko czuwa. Widać każe przeżyć piekło – i płacz głodnych dzieci. Pracuję przy gnoju etc. Przepraszam za pismo, ręce wyżarte w rankach. Strach zimy – 50 stopni mrozu – to fragment listu, który w 1940 roku wysłał z łagru w Semipałatyńsku jeden z polskich więźniów. Takich świadectw pełna jest wystawa IPN. Dramatyczne zestawienie sowieckich instrukcji i rzeczowych informacji z portretowymi zdjęciami przestraszonych rodzin wzrusza nie tylko zwiedzających wystawę Sybiraków, ale także młodych ludzi. Przez długi czas o sowieckim piekle niechętnie mówili sami zesłańcy. Prawda o sowieckim systemie totalitarnym cały czas jest jeszcze odkrywana.

  1. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie plastycznym „Niezłomni w drodze do Niepodległości”- pod honorowym patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Oddziału IPN w Poznaniu oraz Starosty Nowotomyskiego.

Informacja o konkursie zostanie podana m.in. w „Przeglądzie Powiatu Nowotomyskiego” oraz na stronie internetowej szkoły. Podsumowanie konkursu nastąpi w dniu 5 czerwca 2017 r.

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Skip to content