Co słychać?

Aktualności

Aktualności

Sukces Logistyków

19 marca 2022
Kolejny raz nasi uczniowie pokazują na co ich stać. Gratulujemy Klaudiuszowi Stanicowi dojścia aż do finału Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Logistyków organizowanego przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku. Ale to nie wszystko, właśnie otrzymaliśmy kolejną świetną informację, a mianowicie nasi uczniowie: – Kinga Grychta (4TL1) – Klaudiusz Stanic (3GTL) – Wiktoria Kow…

Konkurs Mechatroniczny

12 marca 2022
W dniu 01.03.2022, Zespole Szkół nr2 im. Dr Kazimierza Hołogi odbył się finał KonkursuMechatronicznego 2021/2022.Przedmiotem konkursu było stworzenie przez uczniów urządzeń mechatronicznych, które spełniająwytyczne ustalone w Regulaminie Konkursu.Zgłoszone przez uczniów projekty zostały zaprezentowane na forum klasy i przed jury konkursu. Jurykonkursu dokonało oceny dostarczonej przez uczniów d…

SZKOLNA ZBIÓRKA DARÓW DLA OSÓB POSZKODOWANYCH Z UKRAINY

8 marca 2022
Młodzież, nauczyciele oraz pracownicy szkoły zorganizowali w szkole zbiórkęnajpotrzebniejszych rzeczy dla osób poszkodowanych z Ukrainy. W ciągu tygodnia wszyscyzainteresowani przynosili do szkoły artykuły, które są niezbędne do przeżycia ifunkcjonowania w tym trudnym czasie dla ludności cywilnej w Polsce i poza Jej granicami.Jesteśmy bardzo dumni, że młodzież tak licznie włączyła się w akcję n…

Konkurs „Twoje dane – Twoja sprawa”

8 marca 2022
Z wielką przyjemnością przekazuję, iż Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza wszystkich uczestników XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, do udziału w dwóch konkursach. Konkurs dla uczniów pod hasłem „Ochrona danych osobowych na co dzień” W tym roku zadaniem uczniów jest przygotowanie dla seniorów nagrania głosowego (podcast) na temat zasad ochrony danyc…

Solidarni

2 marca 2022
Przeszliśmy jako Europa przez najokrutniejsze wydarzenia w dziejach historii.W końcu zaczęliśmy czuć się bezpiecznie. Wydawało nam się, że wojna jestniemożliwa. Mamy przecież XXI w. 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę. Szok,niedowierzanie, strach, bezradność…Napływające z Ukrainy wieści są dramatyczne. Ukraińcy giną dziś za swojąojczyznę. Część z nich szuka schronienia. Z całego świata napływa …

Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

16 lutego 2022
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez KomitetMinistrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 RadyEuropy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanegoprzetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgumiędzynarodowym, któ…

Wystawa „Zwycięskie Powstanie Wielkopolskie”

14 lutego 2022
Wybór murali, jako nośników pamięci regionalnej, nawiązuje do tradycji pocztówek z okresu międzywojennego. Dwanaście reprodukcji obrazów malarza i powstańca Leona Prauzińskiego, przedstawiających wybrane epizody Powstania Wielkopolskiego, było okazjonalnie przedrukowywanych i wydawanych dla uczczenia kolejnych rocznic. W wystawie do pobrania zawarte zostały reprodukcje czterech dzieł artysty: P…

Skip to content