Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

CZAS ZAWODOWCÓW-TECHNIK LOGISTYK – realizacja projektu

23 marca 2023

W naszej Szkole od września do czerwca realizowany jest projekt ,,CZAS ZAWODOWCÓW – TECHNIK LOGISTYK” RPWP.08.03.01-30-0035/21 w ramach którego uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na stanowiskach logistycznych, sprawozdania finansowego, obsługi programu INSERT GT, Międzynarodowych Formuł Handlowych INCOTERMS 2020 oraz zajęcia rozwijające kompetencje zawodowe uczniów – zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet. Na tym etapie jesteśmy na końcówce zajęć związanych z obsługą programu INSERT oraz identyfikacji Formuł Handlowych INCOTERMS 2020, w najbliższych dniach zaczynamy realizować zajęcia związane z kompetencjami zawodowymi uczniów – zarządzanie i obrót paletami, identyfikacja palet. Projekt obejmuje również wyposażenie nowej pracowni logistycznej, doposażenie istniejącej oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli, którzy ukończą certyfikowany kurs Spedytora Specjalisty. 

Skip to content