Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień Bezpiecznego Internetu 2022

16 lutego 2022

Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony na dzień 28 stycznia przez Komitet
Ministrów Rady Europy. Obchodzony jest w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady
Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych. Konwencja ta, jest najstarszym aktem prawnym o  zasięgu
międzynarodowym, który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.
Uznając poszanowanie prawa do prywatności oraz swobodny przepływ informacji między
ludźmi, Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowionym, aby podkreślić wagę
właściwej ochrony danych w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym każdego
człowieka. Rada Europy chce uwrażliwić obywateli na ochronę danych, a także
poinformować ich o przysługujących im prawach oraz o dobrych praktykach.
Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole jest
przeprowadzany od wielu lat, uczniowie co roku otrzymują sporą porcję informacji
dotyczącą, czym są dane osobowe, w jaki sposób należy je chronić oraz na co należy zwrócić
uwagę chroniąc swoje dane przed osobami niepowołanymi oraz jak bezpiecznie korzystać z
nowoczesnych technologii nie szkodząc sobie i innym ludziom.
W ramach tego dnia uczniowie klas technikum oraz szkoły branżowej mieli okazję zapoznać
się z prelekcją przeprowadzoną przez st. asp. Annę Urbaniak z Komendy Powiatowej Policji
z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, prezentacją multimedialną przygotowaną przez powołany
w szkole Zespół Ochrony Danych Osobowych obejrzeli filmy związane z ochroną swoich
danych w Internecie, zagrożeniami i niebezpieczeństwami z tego wynikającymi. Osobą
odpowiedzialną za przeprowadzenie Dnia Ochrony Danych Osobowych była mgr inż. Lidia
Dudek.

Tekst: L. Dudek

Skip to content