Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Dzień Patrona 12.04.2022 r.

23 kwietnia 2022

DZIEŃ PATRONA 2022

12 kwietnia 2022 roku, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, społeczność naszej
szkoły świętowała Dzień Patrona. Pani dyrektor Elżbieta Helwing serdecznie przywitała przybyłych
Gości, wśród których byli: Andrzej Wilkoński – starosta Powiatu Nowotomyskiego, Renata Gruszka –
przewodnicząca Rady Powiatu, Marek Nyćkowiak – dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych,
przedstawiciele służb mundurowych: policji, wojska i straży pożarnej, przedstawiciele duchowieństwa,
członkowie rodziny doktora Hołogi, osoby reprezentujące promocję, kulturę, pomoc społeczną i
socjoterapię, przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Polskiego Czerwonego Krzyża, członkowie
akcji katolickiej w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu, nauczyciele, w tym
nauczyciele emerytowani, rodzice i uczniowie, przedstawiciele Rady Rodziców. Szczególnie ciepłe
powitania skierowała do młodzieży z Ukrainy, która od niedawna jest z nami.
Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem odśpiewano hymn szkoły, a uczniowie klas pierwszych
złożyli ślubowanie. Członkowie pocztu sztandarowego, składającego się z tegorocznych maturzystów,
przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Nauczyciel historii – mgr Piotr Kościański – wręczył
nagrody laureatom Konkursu Wiedzy o Patronie: Emilii Andrzejewskiej, Wojciechowi Wolnemu i
Mikołajowi Jarnotowi. Grupa uczniów z klas trzecich Technikum Logistycznego zaprezentowała
przedstawienie „Kazimierz Hołoga – okruchy wspomnień”, ilustrowane prezentacją multimedialną.
Nie ulega wątpliwości, że doktor Kazimierz Hołoga był i jest dla społeczności naszej szkoły
inspiracją i czytelnym wzorem, do którego odwołujemy się w różnego rodzaju działaniach. Niezwykła
biografia tego lekarza i społecznika, jego niezłomna postawa i wierność wyznawanym wartościom,
przekładały się także na kształt obchodów Dnia Patrona. Wśród naszych gości honorowych – wybitnych
osobowości i autorytetów moralnych – nie brakowało ludzi, którzy – podobnie jak doktor Hołoga – byli
przepełnieni empatią i gotowością niesienia pomocy najsłabszym i najbardziej bezbronnym. Tak było i w
tym roku. Hasłem tegorocznych obchodów były słowa Immanuela Kanta: „Serce człowieka można
poznać po tym, jak traktuje zwierzęta”. Niezwykle trafnie charakteryzują one nie tylko naszego
tegorocznego Gościa Honorowego – dr Ewę Zgrabczyńską, ale także dra Hołogę, którego miłość do
zwierząt jest powszechnie znana. Można je także odnieść do społeczności naszej szkoły, w której prężnie
działa wolontariat wspierający na różne sposoby lokalne schroniska.
Pani dr Ewa Zgrabczyńska jest zoologiem i dyrektorem poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Za
jej kadencji poznańskie ZOO zdobyło serca tysięcy Polaków, ponieważ stało się miejscem ratunku,
azylem dla potrzebujących pomocy zwierząt. Powszechnie znana jest głośna akcja ratowania tygrysów na
granicy polsko-białoruskiej. Aktualnie poznański Ogród Zoologiczny jest zaangażowany w pomoc
zwierzętom w zniszczonej okrutną wojną Ukrainie.
Wystąpienie dr Ewy Zgrabczyńskiej dotyczyło dwóch problemów i było bardzo poruszające.
Najpierw opowiedziała o swoich wielokrotnych wyjazdach na granicę polsko-ukraińską w celu zabrania
zwierząt uratowanych ze zniszczonych ukraińskich ogrodów zoologicznych i dostarczenia niezbędnej
karmy dla schronisk działających na terenach objętych wojną. Mówiła o morzu uciekinierów spotkanych
na przejściu granicznym, podkreślając, że los, który ich spotkał jest w XXI wieku czymś
niewyobrażalnym, jest podważeniem wszelkich ideałów humanizmu. Z ogromnym uznaniem mówiła o

Ukraińcach, którzy nie pozostawili na pastwę losu swoich „braci mniejszych”, czyli zwierząt domowych.
Przeciwnie, zabierali je ze sobą jak pełnoprawnych członków rodziny. Przestrzegała także, że najgorszą
reakcją na te nieludzkie wydarzenia na Ukrainie jest obojętność, postawa „mnie to nie dotyczy, tutaj
wojny nie ma”, ponieważ jest to de facto przyzwolenie na zło.
Drugą część swojego wykładu poświęciła zjawisku ekstynkcji, czyli wymierania gatunków
zwierząt. Narastający kryzys klimatyczny i działania człowieka mogą doprowadzić do tego, że w
najbliższych latach zniknie bezpowrotnie około miliona gatunków zwierząt. Niektóre z tych zwierząt
mogliśmy zobaczyć na prezentacji towarzyszącej wykładowi. Na szczęście każdy z nas może w swoim
zakresie zapobiec tej tragedii, np. segregując śmieci, oszczędzając wodę i energię czy unikając hodowli
zwierząt egzotycznych.
Po tym skłaniającym do refleksji wystąpieniu przekazaliśmy na ręce dr Zgrabczyńskiej 260 kg
suchej karmy dla psich i kocich seniorów, które znalazły schronienie w poznańskim ZOO. Karmę
ofiarowała społeczność naszej szkoły i nowotomyska firma Josera.
Obchody Dnia Patrona były także okazją do złożenia podziękowań pani Lucynie Kończal-Gnap,
do niedawna dyrektorowi Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowy Tomyślu. Owocem
współpracy naszej szkoły z kierowaną przez nią placówką było wiele ciekawych przedsięwzięć, między
innymi wystawa „Kazimierz Hołoga – zwyczajna świętość”, która odbiła się szerokim echem w lokalnym
środowisku.
Następnie grupa utalentowanych muzycznie uczniów, wspólnie z opiekunem – nauczycielem
Tomaszem Kasprem, wykonała kilka znanych piosenek, których wspólnym mianownikiem były: miłość,
otwarcie na drugiego człowieka i pokój.
Tradycją Dnia Patrona stało się promowanie szczególnie utalentowanej młodzieży. Dlatego na
zakończenie zebrani zostali zaproszeni do siedziby szkoły na wystawę prac Nicol Kreckiej, uczennicy
klasy pierwszej Technikum Organizacji Reklamy.
W przygotowaniu obchodów Dnia Patrona brali udział nauczyciele: Jolanta Adamczewska,
Małgorzata Dzieżyc, Tomasz Kasper, Ewa Piątas, Iwona Knop i Anna Jędrzejczak.

Skip to content