Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Dzień patrona

19 marca 2024

Niezwykle uroczysty charakter miały tegoroczne obchody Dnia Patrona, które odbyły się 14 marca. Hasłem przewodnim były słowa wieszcza Adama Mickiewicza: Ten jest większy między ludźmi, kto im służy i kto poświęca siebie dla dobra ich.
Zgodnie z kultywowaną od osiemnastu lat tradycją obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa celebrowana przez pięciu kapłanów. Uczestniczyło w niej liczne grono uczniów, nauczycieli i mieszkańców naszego miasta. Homilię wygłosił ks. prof. Janusz Nawrot, wykładowca Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i postulator procesu beatyfikacyjnego dra Kazimierza Hołogi.
W swoim wystąpieniu gorąco zachęcał młodzież, aby mimo bardzo trudnych czasów, nie poddawała się i nie traciła nadziei, aby – wzorem swojego Patrona – mężnie walczyła z przeciwnościami, które niesie życie. Następnie delegacja zaproszonych Gości, nauczycieli i uczniów udała się na cmentarz parafialny, by złożyć kwiaty na grobie doktora Hołogi.
Główna część uroczystości odbyła się w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, uczniowie starszych klas obejrzeli w szkole transmisję na żywo. Po odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała dyrektor Marzena Ginter, która serdecznie powitała zebranych, wśród których byli: przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych, organizacji społecznych, instytucji kulturalnych oraz członkowie rodziny Hołogów, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Nawiązując do hasła obchodów przypomniała, że młody Kazimierz Hołoga w wieku zaledwie 21 lat rozpoczynał czynną służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy w Gnieźnie. Następnie, podczas kampanii wrześniowej, służył pomocą rannym w wojskowej kolumnie sanitarnej, później – jako członek Armii Krajowej – narażeniem życia ratował jej członków, a po mobilizacji ofiarnie pełnił funkcję kierownika Szpitala Ewakuacyjnego. Przywołanie przez panią dyrektor licznych związków naszego Patrona z wojskiem było zamierzone, ponieważ w naszej szkole pojawił się w tym roku szkolnym Oddział Przygotowania Wojskowego. Jest to nowy rodzaj klas mundurowych, których uczniowie rozważają związanie swoich dalszych losów z armią. W części teoretycznej program tego oddziału jest realizowany w szkole, a w części praktycznej przez patronacką jednostkę wojskową. Dlatego w tym roku szkolnym podczas Dnia Patrona miały miejsce dwa ślubowania – przedstawicieli wszystkich klas pierwszych oraz kadetów OPW z klasy I TLW, które odebrała dyrektor Marzena Ginter.
Tradycją stały się coroczne szkolne konkursy wiedzy na temat Patrona. W tym roku najlepsze wyniki osiągnęli: Oskar Rogalski z klasy 2 TR 2, Mateusz Jabłoński z klasy 3 W oraz Maja Szwedek z klasy 1 S2. Nagrody – publikacje poświęcone Kazimierzowi Hołodze – wręczyli pani dyrektor i pan Piotr Kościański – organizator konkursu.
Jak co roku gościem naszej społeczności była Pani Barbara Grochal z poznańskiego Towarzystwa Wspierania Chorych i Potrzebujących im. dra Kazimierza Hołogi „Pelikan”, która przekazała bibliotece szkolnej 20 egzemplarzy biografii naszego patrona. Autorem publikacji jest ks. Zbigniew Knop, który oparł się w bardzo dużym stopniu na materiałach zebranych i zarchiwizowanych przez naszą szkołę.
Bardzo ważnym punktem obchodów Dnia Patrona jest spotkanie z Gościem Honorowym. W tym roku nasza społeczność miała zaszczyt poznać nowotomyślanina – pana dra Sebastiana Szurkowskiego, który jest nie tylko znakomitym internistą i lekarzem rodzinnym, ale także pasjonatem historii medycyny. Ponieważ od wielu lat – jako lekarz cywilny – współpracuje z wojskiem (obecnie z Wojskowym Centrum Rekrutacji), postanowił zabrać nas w niezwykłą podróż w czasie. Rozpoczynając od czasów starożytnych, przedstawił jak ogromne zasługi dla wszystkich pacjentów miała i ma medycyna pola walki. W swojej barwnej opowieści, ilustrowanej prezentacją multimedialną, pokazał wiele narzędzi i procedur, bez których nie wyobrażamy sobie dzisiaj nowoczesnego leczenia, które stworzono na potrzeby żołnierzy wymagających natychmiastowej pomocy. Pan doktor nawiązał także do ratownictwa medycznego, którym zajmuje się po pracy w przychodni.
Uroczystość zakończył koncert utalentowanych muzycznie uczniów, nad którymi opiekę artystyczną sprawuje pan Tomasz Kasper. Tegoroczne obchody uświetniła także wystawa prac nauczyciela – pana Adama Polańskiego, który od blisko 30 lat zajmuje się czarno-białą fotografią portretową i odnosi na tym polu ogromne sukcesy.

Skip to content