Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Emilia Nowicka stypendystką Prezesa Rady Ministrów

14 grudnia 2015

30 listopada 2015 roku Emilia Nowicka – uczennica klasy IV Technikum Organizacji Reklamy w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

            O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy otrzymali promocję  z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnymi uzdolnieniami w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca  w danym roku szkolnym. W roku szkolnym 2015/2016 Prezes Rady Ministrów przyznał  310 stypendiów dla uczniów województwa wielkopolskiego.

Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu i miała bardzo piękną oprawę. Dwoje uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu zagrało koncert skrzypcowy. Dyplomy wręczała Wicewojewoda Wielkopolski – pani Dorota Kinal i Wielkopolski  Kurator Oświaty – pani Elżbieta Walkowiak. Na zakończenie pani Wicewojewoda pogratulowała stypendystom oraz tym, którzy przyczynili się do ich sukcesu – nauczycielom i rodzicom.

Skip to content