Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

14 września 2021

W 2021 roku obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu (ETZT) przypadają na okres od 16 września (czwartek) do 22 września (środa).

Celem działań w ramach ETZT jest promocja ekologicznych form mobilności, takich jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny czyli łączenie różnych gałęzi transportu. Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”.

Kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, propagowanie postaw i zachowań proekologicznych zwłaszcza u dzieci i młodzieży, uświadomienie istniejących zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie ze sobą niska emisja oraz  pokazanie korzyści wynikających z likwidacji tych zjawisk, uświadomienie mieszkańcom wagi problemu i pokazanie sposobów przeciwdziałania.

Informacje na temat nowotomyskich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu znajdują się na poniższym plakacie.

Skip to content