Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA SZKOŁY KLAS CZWARTYCH

9 maja 2022

29 kwietnia 2022r., w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość zakończenia szkoły przez absolwentów klas 4 TM/TOR, 4 TL1 oraz 4 TL2 z Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Tomyślu. Był to wyjątkowy dzień, nie tylko dla maturzystów, ale również dla wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości. Tradycyjnie, gala rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły.
Jako pierwsi głos zabrali, Edwin Przybylak i Karolina Huchwajda, którzy w imieniu wszystkich absolwentów prowadzili uroczystość i wygłosili mowę pożegnalną.


Następnie Dyrektor Zespołu Szkół nr 2, pani Elżbieta Helwing, w swoim wystąpieniu, w sposób szczególny, odniosła się do słów motta tegorocznej uroczystości: „Człowiek nie może odkryć nowych oceanów dopóki nie znajdzie
odwagi, żeby stracić z oczu brzeg”. Pogratulowała absolwentom pomyślnego zakończenia nauki, życzyła im wielu sukcesów, wiary we własne umiejętności, mądrego wykorzystania wiedzy w życiu dorosłym, realizowania marzeń, a także powodzenia na egzaminie maturalnym.


Głos zabrał także Starosta Nowotomyski, Pan Andrzej Wilkoński, który zwrócił się z gratulacjami do młodzieży, a następnie wręczył medal dla Złotego Absolwenta, którym została, za najlepsze wyniki w nauce, Julia Tomaszewska
z klasy 4TL1. Na scenę została także zaproszona mama Julii w celu wręczenia listu gratulacyjnego dla rodziców.


W dalszej części uroczystości wręczono świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce uczennicom: Sandrze Fabian z klasy 4TL1 i Wiktorii Chojnackiej z klasy 4TM/TOR. Nagrodzono także uczniów, którzy w sposób szczególny zasłużyli się pracą na rzecz szkoły: Oliwię Dyderską i Edwina Przybylaka z klasy 4TM/TOR. Nagrody książkowe wręczył opiekun Samorządu Szkolnego, pan Piotr Kościański. Za wybitne osiągniecia
sportowe wyróżniono: Oliwię Dyderską, Bartosza Szuttę, Martynę Kowal i Maksymiliana Wiśniewskiego, którym nagrody, w imieniu nauczycieli wychowania fizycznego, wręczył pan Marcin Olekszy. Następnie, pani Bożena
Czarnecka-Pilz, wręczyła nagrody za zdobycie tytułu „Mechatronik roku 2022” uczniom z klasy 4TM/TOR: Karolinie Huchwajdzie i Marcinowi Chwaliszowi.


Na sam koniec zaproszono na scenę rodziców, którzy przez okres czterech lat aktywnie włączali się w pracę na rzecz szkoły i wspierali wiele z jej działań. Podziękowania z rąk pani Dyrektor Elżbiety Helwing otrzymali następujący rodzice: Justyna i Robert Kudlińscy, Magdalena i Tomasz Dolewa, Agnieszka i Paweł Janelt, Wioletta i Maciej Huchwajda, Tomasz Przybylak, Magdalena i Tomasz Pupka, Anna i Aleksander Szymańscy.
W końcu nadeszła chwila, na którą czekali z niecierpliwością wszyscy absolwenci – wręczenie świadectw. Po kolei, indywidualnie na scenę zapraszani byli uczniowie poszczególnych klas. Świadectwa wręczała pani Dyrektor Elżbieta Helwing w towarzystwie wychowawców klas: pani Marzeny Lemańskiej, wychowawcy klasy 4 TM/TOR, pani Bożeny Czarneckiej-Pilz, wychowawcy klasy 4TL 1 oraz pana Adriana Muchowskiego, wychowawcy klasy 4TL 2, którzy gratulowali swoim wychowankom ukończenia szkoły. Każdy z absolwentów otrzymał także koniczynę na szczęście, a koniec każda klasa zapozowała do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

W imieniu wszystkich maturzystów głos zabrali ponownie Edwin Przybylak i Karolina Huchwajda, którzy podziękowali Dyrekcji, wychowawcom oraz wszystkim nauczycielom za czteroletnią wspólną podróż, przede wszystkim za edukację, za wychowanie, za wyrozumiałość i wsparcie. Dziękując, życzyli równocześnie zdrowia oraz kolejnych owocnych lat pracy i sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym. Wyrazem wdzięczności były wręczone na scenie, całemu Gronu Pedagogicznemu, symboliczne białe róże. Część oficjalną zakończyło wystąpienie reprezentantów klas trzecich, Klaudiusza Stanic i Wiktorii Kowalczyk z klasy 3GTL, którzy pożegnali
maturzystów w imieniu wszystkich klas młodszych naszej szkoły.


Na sam koniec absolwenci z klasy 4TM/TOR zaprosili wszystkich gości do obejrzenia, przygotowanego przez nich, autorskiego kabaretu, do którego scenariusz napisała Wiktoria Wesoła. Była to parodia wybranych przez
uczniów lekcji, przeżytych w Hołodze. Młodzież wykazała się niebywałą kreatywnością w doborze garderoby i perfekcyjnie wczuła się w role swoich nauczycieli, co wywoływało na widowni ogromne salwy śmiechu. Kabaretowe popisy zakończyła, przygotowana przez Karolinę Huchwajdę, prezentacja ze zdjęć, ukazująca uczniowskie cztery lata, wspólnie spędzone w naszej szkole. Był to niezwykle wzruszający moment, budzący piękne wspomnienia ale i smutną świadomość, że to już przecież koniec. Dziękujemy za organizację tej przepięknej uroczystości paniom, Marzenie Lemańskiej i Agnieszce Elantkowskiej-Szymańskiej. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych! Trzymamy kciuki!

Zdjęcia: Agnieszka Elantkowska-Szymańska

Skip to content