Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Podsumowanie plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości”

13 czerwca 2019

Organizatorem czwartego z kolei plastycznego konkursu powiatowego „Niezłomni w drodze do Niepodległości”  był Zespół Szkół Zawodowych i Policealnych im dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu przy współudziale i patronacie oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w  Nowym Tomyślu i Wydziału Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu. Organizatorom tradycyjnie wsparcia logistycznego udzielił Wydział Zamiejscowy WSPiA w Nowym Tomyślu.  W dniu 14  czerwca 2019 roku odbyło się podsumowanie i otwarcie wystawy pokonkursowej Konkursu Plastycznego pt. „Niezłomni w drodze do Niepodległości”.
Na konkurs wpłynęło 70 prac. Jego głównym celem było zdobywanie i popularyzowanie wiedzy historycznej o źródłach tożsamości naszych przodków oraz poszerzenie wiedzy uczniów o uczestnikach walk o niepodległość Polski.  Ponadto – zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności.

Wśród licznie przybyłych Gości byli, m.in. Oddziału IPN w Poznaniu dr hab. Rafał Reczek, skarbnik powiatu nowotomyskiego Barbara Golon, prodziekan Dominik Handzewniak , przedstawiciele kombatantów RP w Nowym Tomyślu. Pierwsza część spotkania miała miejsce w auli WSPiA, a druga w budynku ZSZiL, gdzie obejrzano wystawę prac plastycznych.

Komisja konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:


I grupa – uczniowie szkół podstawowych:

  1. Miejsce  – Konrad Kaźmierowski – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej –Curie w Nowym Tomyślu
  2. Miejsce – Wawrzyniec Matula – Szkoła Podstawowa w  Jastrzębsku Starym
  3. Miejsce – Michalska Nadzieja – Szkoła Podstawowa im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie

II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych:

  1. Miejsce – Jakub Adamczewski – Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  2. Miejsce – Jakub Łuczak – Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  3. Miejsce – Jakub Szczepaniak SP – Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej nr. 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu

II grupa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych:

  1. Miejsce – Zofia Lange – Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu
  2. Miejsce  – Zuzanna Nowak – Zespół Szkół nr 1 Zbąszyń
  3. Miejsce – Oliwia Gniadek – Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Nowym Tomyślu

Zwycięzcom serdeczne gratulacje złożyli: dr hab. Rafał Reczek i dyr. ZSZiL Elżbieta Helwing oraz Barbara Golon.

Podczas spotkania stronę organizacyjną wydarzenia zapewnili uczniowie ZSZiL pod opieką organizatora konkursu Piotra Kościańskiego.

Skip to content