Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

GIEŁDA ZAWODÓW

17 maja 2017

27 kwietnia 2017 roku w Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyślu odbyła
się „Giełda Zawodów” adresowana do uczniów klas gimnazjalnych w Powiecie Nowotomyskim. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi wraz ze Starostwem Powiatowym, Powiatowym Urzędem Pracy  oraz Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu.

W przedsięwzięciu tym wzięło udział 22 przedsiębiorców Powiatu Nowotomyskiego: Wojskowa Komenda Uzupełnień  W Nowym Tomyślu, Kiel Polska, Phoenix Contact Wielkopolska, Euromaster  Wulkan-Serwis Piotr Nyćkowiak , Przezwajanie silników i naprawa elektronarzędzi- Andrzej Galas, Zakład Elektromechaniki- Bolesław Jankowiak, Auto Elektryk  Katarzyna Jankowiak – Beyer, Kaczmarek Electric, Pojazdy Użytkowe REDOS, Zakład Usługowo – Budowlany Bernard Kasperczak, Pinio Drewnostyl Marcin Biały, Bech Packaging, Firma PATORA, Kamstol Projektowanie i produkcja mebli, Pracownia Krawiecka Iwona Konieczna, Zakład Koszykarski  Katarzyna Wachowiak, Restauracja Cztery Pory Roku, Restauracja Mars-Pol, Restauracja Gala, Zakład Rzeźnicko – Wędliniarski Błachowiak.
Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych mieli także okazję zaprezentować stoiska  zawodowe w zawodach, których się uczą: kucharz, fryzjer, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik mechatronik, technik eksploatacji portów i terminali (nowy kierunek) oraz  stoiska ogólnokształcące: humanistyczne, historyczne, matematyczne, językowe. Uczniowie zaprezentowali koleżankom i kolegom z gimnazjum pokazy artystyczne.

Podczas spotkania młodzież miała okazję porozmawiać z pracodawcami, zainteresowanymi zatrudnieniem młodocianych pracowników w celu przygotowania ich do zawodu. Przedstawione oferty były zgodne z najnowszymi trendami oraz aktualnym popytem na rynku pracy. Uczestnicy targów mogli również uzyskać informacje na temat kształcenia ustawicznego, warunków zatrudnienia  oraz planowania kariery zawodowej.

Doradcy zawodowi i pośrednicy pracy konsultowali z uczniami ich indywidualne decyzje edukacyjne, a zainteresowane osoby mogły również wykonać testy predyspozycji zawodowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali bogaty pakiet materiałów informacyjnych, z których będą mogli korzystać podczas czekających ich wkrótce wyborów.

„Giełda Zawodów” miała głównie na celu zapoznanie gimnazjalistów z ofertą edukacyjną. Zdaniem organizatorów właśnie nauka w szkołach zawodowych daje dużo większe szanse na zdobycie w przyszłości atrakcyjnej pracy. Nauka w tych szkołach nie przekreśla także kształcenia na wyższych uczelniach.

Impreza cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców oraz uczniów ostatnich klas gimnazjów.

 

 

Skip to content