Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH STYCZEŃ-LUTY 2017

7 stycznia 2017

 EGZAMIN ZAWODOWY- klasy III TL, IV TL, absolwenci

ETAP PISEMNY12.01.2017TECHNIKUM  dla młodzieży i Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZAWÓD ILOŚĆ OSÓB SALA Nr zawodu Godz. egzaminu
technik organizacji reklamy

kwalifikacja A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

3 1 333906 12.00
technik logistyk

kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

3 1 333107 10.00
technik logistyk

kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

4 2 333107 12.00
monter mechatronik
kwalifikacja E.3. Montaż urządzeń i systemów
mechatronicznych 
1 2 742114 10.00
kucharz
kwalifikacja T.6. Sporządzanie potraw i napojów
3 2 512001 10.00
monter mechatronik
kwalifikacja E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
2 17 742114 12.00

 

EGZAMIN ZAWODOWY- III TL, IV TL, absolwenci
ETAP PRAKTYCZNY

TECHNIKUM  dla młodzieży, Zasadnicza Szkoła Zawodowa

ZAWÓD ILOŚĆ OSÓB SALA DATA EGZAMINU Godz. egzaminu CZAS TRWANIA
technik logistyk

kwalifikacja A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

17 24 09.01.2017 9.00 120 min
technik logistyk

kwalifikacja A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji
i magazynowania

13 24 09.01.2017 16.00 120 min
technik organizacji reklamy

kwalifikacja A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

3 22 01.02.2017 9.00 180 min.

 

Skip to content