Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

14 sierpnia 2019

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

1. Część pisemna – 20 sierpnia 2019r.(wtorek), godz. 8:00

2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne–prezentacja i wypowiedź –formuła od 2015) – 20–21sierpnia 2019r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 11 września 2019r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach 11 września 2019 r.

Skip to content