Informacje o praktykach zawodowych

Jest decyzja MEN w sprawie stacjonarnego funkcjonowania szkół. Stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. – poinformował w środę resort edukacji. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Resort edukacji podaje, że będą pewne wyjątki od tej zasady. Od 30 listopada będą mogły być także prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybrane dni tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Jak informuje ministerstwo, możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy. Uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą mogli odbywać praktyki u pracodawców.

Skip to content