Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

„Już po raz ósmy…

28 czerwca 2016

Już po raz ósmy Forum Obywatelskiego Rozwoju i Bank Zachodni WBK zapraszają twórców komiksów i rysowników do udziału w konkursie na prace o tematyce ekonomiczno – społecznej. Najlepsze z nich zostaną wydane w specjalnym albumie, a ich autorzy otrzymają nagrody pieniężne.

Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć komiks na jeden z poniższych tematów i przesłać go do 31 sierpnia br.:

  1. „Odejdź od okienka” – bankowość mobilna i jej możliwości.
  2. „Komputer a praca, czy to się opłaca?” – cyfryzacja a mit bezrobocia.
  3. „Od gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej” – o sukcesie Polski po 1989r.
  4. „Akcja – reakcja” – jak giełda zmienia pieniądze inwestorów w realne inwestycje?

Celem konkursu jest przedstawienie tych zagadnień w formie komiksu, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku. Aby ułatwić zadanie autorom, do każdego tematu przygotowano podkładkę merytoryczną, a prace można przygotować grupowo.

W konkursie można wygrać następujące nagrody:

I kategoria [Forma krótka: objętość 1 strona A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

II kategoria [Forma długa: objętość od 2 do 6 stron A4 (format 210 x 297 mm, układ wyłącznie pionowy, układ i liczba kadrów na stronie dowolna)]: I miejsce – 5000 zł, II miejsce – 4000 zł, III miejsce – 3000 zł,

Wyróżnienia w wysokości 600 zł,

Nagroda publiczności, I kategoria – 1000 zł

Nagroda publiczności, II kategoria – 1000 zł

„Ekonomia jest nauką, z którą spotykamy się każdego dnia. Mając na celu popularyzację tej ważnej dziedziny wiedzy, Forum Obywatelskiego Rozwoju już po raz ósmy organizuje konkurs na komiks o tematyce ekonomicznej. Uczestnicy konkursu mają niepowtarzalną okazję do tego, aby przyczynić się do wzrostu świadomości ekonomicznej Polaków.”
Jakub Przeździecki, Koordynator Projektów FOR

Wyboru najlepszych prac dokona jury w składzie:

  • Leszek Balcerowicz – Przewodniczący Rady FOR
  • Jacek Fedorowicz – satyryk Michał Ogórek – satyryk Andrzej Milewski (Andrzej rysuje) – rysownik
  • Antoni Rodowicz – rysownik
  • Tomasz Leśniak i Rafał Skarżycki – twórcy Jeża Jerzego,
  • Adam Radoń – Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi
  • Teresa Notz – Dyrektor ds. kontaktów społecznych, Bank Zachodni WBK

Prace należy złożyć w siedzibie Forum Obywatelskiego Rozwoju, ul. Krasickiego 9A, 02-628 Warszawa, lub przesłać pocztą w terminie do 31 sierpnia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) w kopercie z dopiskiem: „Konkurs”, wraz ze stosownym oświadczeniem dotyczącym przetwarzania danych osobowych. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną lub dwie prace (ale maksymalnie jedną w każdej kategorii). Konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie REGULAMINU konkursu.

Opiekunem szkolnym konkursu jest Pani Lidia Dudek.

Skip to content