Kształcimy młodzież od 50 lat.

Aktualności

Aktualności

Konferencja o szkolnictwie zawodowym

6 grudnia 2017

6 grudnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbyła się konferencja dotycząca szkolnictwa zawodowego. Organizatorem konferencji był Cech Rzemiosł Różnych w Nowym Tomyślu wraz Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi.

Konferencja poświęcona była nauce zawodu i kształceniu fachowców dla potrzeb rynku pracy. Podczas konferencji rozmawiano o roli organizacji rzemiosła w kształceniu zawodowym, przedstawiono schemat dualnego kształcenia w rzemiośle oraz rozwój kariery zawodowej.

Konferencja skierowana była do dyrektorów, pedagogów oraz doradców zawodowych- szkół podstawowych oraz gimnazjalnych Powiatu Nowotomyskiego.

Otwarcia konferencji dokonał Włodzimierz Szymański – Cechmistrz Cechu Rzemiosł Różnych. Obecny na spotkaniu starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki przywitał uczestników, następnie prelekcje wygłosili kolejno: Elżbieta Helwing – dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu, Tomasz Wika – Dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, Iwona Derda – Naczelnik Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Gospodarczej w Poznaniu.

Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki oraz burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.

Skip to content